אגף:. שורה:. עמודה:.
37.92 61.30 
אגף:. שורה:. עמודה:.
42.73 76.90 
אגף:. שורה:. עמודה:.
36.20 86.50 
אגף:. שורה:. עמודה:.
34.00 92.50 
אגף:. שורה:. עמודה:.
25.97 96.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.
23.89 122.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

אורט לוד כיתה יב'

34.50 122.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה א

16.80 47.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ב

24.00 51.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ג

25.40 54.50 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ד

15.50 64.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בן שמן – כיתה ה

21.40 79.70